Under the Double Eagle

Josef Franz Wagner (20 maart 1856 - 5 juni 1908) was een Oostenrijkse militaire kapelmeester en componist . 
Wagner werd na zijn muzikale opleiding militaire kapelmeester van de kapel van het Infanterie Regiment No. 47 te Trente, dat toen nog als stad in het Vorstelijk Graafschap Tirol tot de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije behoorde en de Duitse naam Trient droeg. Maar dit orkest was ook in Wenen, Marburg an der Drau en Graz gestationeerd. Daarna was hij in dezelfde functie tot 1899 bij de militaire kapel van het Infanterie Regiment No. 49 in Krems an der Donau. Deze kapel had haar inzetplaatsen ook in Brünn en in Wenen.

Hij is vooral bekend voor zijn in 1893 gecomponeerde mars " Unter dem Doppeladler "of" Under the Double Eagle ", verwijzend naar de dubbele adelaar in het wapen van Oostenrijk-Hongarije. De mars werd een favoriet onderdeel van het repertoire van de Amerikaanse componist en bandleider John Philip Sousa , wiens band het drie keer opnam. Het stuk was de officiële regimentsmars van de Oostenrijkse Artillerie Regiment Nummer 2 tot zijn ontbinding in 2007.       Wagner componeerde een opera en meerdere marsen. 


De mars wordt hier gespeeld door de Boston Pops Orchestra & John Williams.